Kehilangan Kedua

Kehilangan Kedua

Saya sendiri kadang mempertanyakan kesiapan diri ini untuk kehamilan ketiga. Kesiapan tubuh, waktu, dana, dan…